_______________________________________________________________________

—–

Nelly, Theodor og Pelle har vært på tur ved Skullerud…smiley

—–

_______________________________________________________________________